มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000 
โทรสาร 0-2258-4007

เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมี 3 เส้นทาง คือ (1) ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท (2) ถนนอโศกมนตรี (3) ถนนเพชรบุรี

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-3732-2616